Σοβιετικοί Βολιστήρες (1959 – 1969)

Εικόνες από την Σελήνη
Περισσότερο ιστορικές παρά εντυπωσιακές, οι εικόνες αυτές είναι μερικές από τις πρώτες που μεταδόθηκαν από την επιφάνεια της Σελήνης. Προέρχονται από το Λούνα – 9.

Η πρώτη συσκευή που έφτασε σε έναν άλλο κόσμο ήταν ο ΛΟΥΝΑ – 2 που τσακίστηκε στη Σελήνη στις 12/09/1959. Είχε προηγηθεί η πτήση του ΛΟΥΝΑ – 1 στις 2 Ιανουαρίου, ο οποίος πλησίασε τη Σελήνη κατά μόλις 7.500 χιλιόμετρα.
Στις 4 Οκτωβρίου 1959 ο ΛΟΥΝΑ – 3 πρωτο-φωτογράφησε την αόρατη πλευρά της.
Τελικά ο ΛΟΥΝΑ – 9 προσεδαφίστηκε ομαλά και έστειλε φωτογραφίες της Σελήνης στις 03/02/1966.
Μετά τη Σελήνη οι Σοβιετικοί έστειλαν βολιστήρες και προς τον ʼρη και την Αφροδίτη, που ονομάστηκαν Ζοντ και Βένους αντίστοιχα.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης