Ο Πυραυλοκινητήρας

Στατική δοκιμή κινητήρα VIKING - V
Στατική δοκιμή κινητήρα VIKING – V του ευρωπαϊκού πυραύλου ARIANNE. του ευρωπαϊκού πυραύλου ARIANNE.

Ο πυραυλοκινητήρας ωθεί το όλο όχημα σύμφωνα με την φυσική αρχή της αντίδρασης. Παράγει μεγάλα ποσά καυσαερίων που διαφεύγουν με σημαντική πίεση και ταχύτητα.
Ο κινητήρας αυτός δρα ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο κινείται (ατμόσφαιρα ή κενό), δεν χρειάζεται δηλαδή το ατμοσφαιρικό οξυγόνο για τις καύσεις του.
Η καρδιά του πυραυλοκινητήρα είναι ο θάλαμος της καύσης. Εκεί οδηγούνται με στροβιλοαντλίες ή με αέριο υπό πίεση (συνήθως ήλιο), το καύσιμο (κηροζίνη, υδραζίνη, υγρό υδρογόνο κ.λ.π.) και το οξειδωτικό (υγρό οξυγόνο, τετροξείδιο του αζώτου κ.λ.π.).
Αυτά αναφλέγονται και η πίεση των καυσαερίων διαφεύγει από ένα κωνικό, ψυχόμενο άνοιγμα, το ακροφύσιο, παράγοντας ώση.
Μικροί πυραυλοκινητήρες χρησιμοποιούνται επίσης σε διαστημικά οχήματα για την πραγματοποίηση ελιγμών και την αλλαγή διεύθυνσης.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης