Συσκευές Προσεδάφισης

Συσκευή προσεδάφισης
Αστροναύτης του Απόλλων 12 περιεργάζεται συσκευή προσεδάφισης SURVEYOR.

Οι συσκευές προσεδάφισης είναι αυτόματα οχήματα που προσεδαφίζονται σε άλλους πλανήτες ή φυσικούς δορυφόρους.
Η προσεδάφιση εκτελείται με τη συσκευή να αντιστέκεται στη βαρύτητα με τη χρήση ανασχετικού πυραυλοκινητήρα.
Στους πλανήτες ή δορυφόρους που έχουν ατμόσφαιρες χρησιμοποιούνται και αλεξί-πτωτα για επιβράδυνση ή και προσεδάφιση.
Εικόνες, αναλύσεις εδάφους, ατμοσφαιρικές μετρήσεις κ.λ.π. συνήθως αναμεταδίδονται μέσω δορυφόρου σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη προς τη Γη.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης