Διακόπτης Ελαίου

Διακόπτης Ελαίου
Προέλευση: Δανεισμός από ΔΕΗ.

Διακόπτης ελαίου για ρεύμα ισχύος.
Χρησιμοποιείται για μακρόχρονη δίοδο ρευμάτων και διακοπή πολύ ισχυρών ρευμάτων βραχυκύκλωσης.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης