Λάμπα Πυράκτωσης

Προέλευση: Δανεισμός από ΔΕΗ.
Προέλευση: Δανεισμός από ΔΕΗ.

Λάμπα 50 ΚW.

Το παραγόμενο φως προέρχεται από πυράκτωση σύρματος βολφραμίου.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης