Ροοστάτης

Ροοστάτης
Μεταβλητή αντίσταση.

Μεταβλητή αντίσταση που ρυθμίζεται μέσω κινητής επαφής.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης