Τα δύο είδη ηλεκτρισμού

Τα δύο είδη ηλεκτρισμού του Ντυφέ.
Τα δύο είδη ηλεκτρισμού του Ντυφέ.

Ένας Γάλλος φυσικός, ο Ντυφέ (Francois de Gisternay Dufay), ανακοίνωσε το 1733 την ύπαρξη δυο τύπων ηλεκτρισμού.
Ο ένας, που προερχόταν από το τρίψιμο γυαλιού ονομάστηκε «υαλώδης», ενώ ο άλλος που δημιουργόταν από το κεχριμπάρι «ρητινώδης».

Παρατήρησε ακόμα οτι μεταξύ σωμάτων με το ίδιο είδος ηλεκτρισμού ασκούνται απωστικές δυνάμεις, ενώ μεταξύ σωμάτων με διαφορετικό είδος ηλεκτρισμού ελκτικές δυνάμεις.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης