Ανεμόμετρο

Aνεμόμετρο κυπέλλου
Στο εκθετήριο παρουσιάζεται ένα ανεμόμετρο κυπέλλου.

Όργανο μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης