Βαρόμετρο

Φορητό Βαρόμετρο Fortin.
Φορητό Βαρόμετρο Fortin.

Φορητό Βαρόμετρο Fortin.
Όργανο για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης