Διμεταλλικό Θερμόμετρο

Διμεταλλικό Θερμόμετρο
Στο εκθετήριο παρουσιάζεται ένα Διμεταλλικό Θερμόμετρο.
European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης