Υγρόμετρο

Υγρόμετρο ή Ψυχρόμετρο.
Υγρόμετρο ή Ψυχρόμετρο.

Όργανο για τη μέτρηση της υγρασίας του αέρα

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης