Υγρασία

Η μέτρηση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα
Όπως φαίνεται στο διπλανό πίνακα, ο αέρας των 86ο F είναι «κορεσμένος» (100% υγρασία) όταν στην ατμόσφαιρα υπάρχουν 30,4 γραμμάρια υδρατμών ανά κυβικό μέτρο.

Η μέτρηση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα.
Τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης των υδρατμών περιγράφονται με το γενικό όνομα υγρόμετρα.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης