Συσκευές τηλεφώνου

Συσκευές τηλεφώνου
Τρεις από τους διάφορους τύπους χειροκίνητων επιτραπέζιων συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ο.Τ.Ε. για τους συνδρομητές του.

Χειροκίνητες επιτραπέζιες συσκευές τηλεφώνου
Χρησιμοποιήθηκαν από τον Ο.Τ.Ε. για τους συνδρομητές του. (Δωρεά Ο.Τ.Ε.)

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης