Συσκευή τηλεομοιοτυπίας

Συσκευή τηλεομοιοτυπίας
Συσκευή τηλεομοιοτυπίας (fax) Infotec 6000 ιαπωνικής κατασκευής.

Συσκευή τηλεομοιοτυπίας Infotec 6000 ιαπωνικής κατασκευής
Λειτούργησε στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία 1970 -1980.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης