Φορητό τηλεφωνικό κέντρο

Φορητό τηλεφωνικό κέντρο
Φορητό τηλεφωνικό κέντρο που χρησιμοποιήθηκε από τον Ελληνικό Στρατό κατά την περίοδο 1950-1981.

Φορητό τηλεφωνικό κέντρο 6 γραμμών
Αμερικάνικης κατασκευής.
Χρησιμοποιήθηκε από τον Ελληνικό Στρατό.
Λειτούργησε την περίοδο 1950-1981.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης