Σήματα καπνού

Σήματα καπνού
Ινδιάνοι στέλνουν μηνύματα χρησιμοποιώντας σήματα καπνού.

Χρησιμοποιήθηκαν από τους ιθαγενείς ινδιάνους της Αμερικής.
Με τη βοήθεια κουβέρτας που σκέπαζε και αποκάλυπτε την εστία της φωτιάς δημιουργούνταν σύννεφα καπνού.
Με τα σήματα καπνού ο παρατηρητής είχε περιορισμένη αλλά εξαιρετικής σημασίας πληροφόρηση.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης