Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Εφημερίδες στο Internet
Οι εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ήταν από τις πρώτες ελληνικές εφημερίδες που παρουσιάστηκαν στο Internet.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων, επέτρεψε την εμφάνιση ηλεκτρονικών εκδόσεων, τόσο σε μορφή CD-ROM όσο και ON-LINE.
Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες σε μορφή πολυμέσων (multimedia), που συνδυάζουν κείμενα, εικόνες, ήχους και video, είναι πλέον γεγονός.
Η διάδοση του Internet ώθησε πολλούς παραδοσιακούς εκδότες να δημιουργήσουν νέα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως on-line εφημερίδες και περιοδικά.
Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, γεννιέται μία νέα εποχή για τις εκδόσεις και την τυπογραφία γενικότερα.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης