Οι επινοήσεις του Νέπιερ (Napier)

Οι επινοήσεις του Νέπιερ
Τα «οστά» ή «κόκκαλα» ήταν ομάδες τεμαχισμένων ράβδων οι οποίες τακτοποιούνταν με τέτοιο τρόπο, ώστε η απάντηση σε κάποιο πρόβλημα πολλαπλασιασμού να προκύπτει με την πρόσθεση αριθμών σε γειτονικά τμήματα.

Στο Μεσαίωνα, η εκτέλεση μιας πράξης πολλαπλασιασμού αποτελούσε έργο ειδικού. Το 1614 ο Σκωτσέζος μαθηματικός Τζων Νέπιερ (John Napier) επινόησε τους λογαρίθμους, ένα βασικό εργαλείο που μετατρέπει σύνθετα προβλήματα πολλαπλασιασμού σε απλά προβλήματα πρόσθεσης.
Το 1617 ο Νέπιερ κατασκεύασε μια πρωτόγονη -μη λογαριθμική – συσκευή για την εκτέλεση πολλαπλασιασμών με το όνομα «κόκκαλα του Νέπιερ».
Με βάση τους λογαρίθμους, το 1630 ο ʼγγλος Ουίλιαμ Όουτρεντ κατασκεύασε το λογαριθμικό κανόνα, που είναι το πρώτο αναλογικό υπολογιστικό όργανο.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης