Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN)

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN)
Με τα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks, WAN) επικοινωνούν υπολογιστές που βρίσκονται σε διαφορετικά κτίρια, πόλεις ή ακόμη και χώρες.

Tα δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN – Wide Area Network) δίνουν τη δυνατότητα σε υπολογιστές που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση (σε διαφορετικά κτίρια, πόλεις ή ακόμη και χώρες) να επικοινωνούν μεταξύ τους.
Ένα WAN αποτελείται σχεδόν πάντα από τοπικά δίκτυα (LAN) που συνδέονται μέσω ψηφιακών τηλεφωνικών δικτύων ή τηλεφωνικών γραμμών αποκλειστικής σύνδεσης (μισθωμένες γραμμές), άλλοτε με ενσύρματο και άλλοτε με ασύρματο τρόπο.
Η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων σε ένα δίκτυο εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο σύνδεσης και την «ταχύτητα» των γραμμών των επιμέρους LAN.
Το μεγαλύτερο WAN είναι το πασίγνωστο πλέον «Ιnternet».

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης