Μηχανή του Λάιμπνιτζ

Μοντέλο της φωτογραφίας
Το μοντέλο της φωτογραφίας κατασκευάστηκε μετά το θάνατο του Λάιμπνιτζ, με βάση τις σημειώσεις του μεγάλου αυτού μαθηματικού.

Η μηχανή του Λάιμπνιτζ εκτελούσε και τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις.
Η πρόσθεση και η αφαίρεση γινόταν με τη βοήθεια αριθμημένων τροχών – όπως στην «Πασκαλίν».
Στην περίπτωση του πολλαπλασιασμού έμπαινε σε λειτουργία ένας επιπλέον τροχός, που καθόριζε τις επαναληπτικές προσθέσεις του πολλαπλασιασμού.
Τέλος, όλο το σύστημα λειτουργούσε με τη βοήθεια μιας μανιβέλας.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης