Μικροεπεξεργαστής

Μικροεπεξεργαστής ενός PC
Ο μικροεπεξεργαστής ενός PC μπορεί να έχει μέγεθος μόλις 10 επί 15 χιλιοστά αλλά από την περίμετρο του μπορούν να εκτείνο-νται περισσότερες από 160 ηλεκτρικές επαφές (ποδαράκια). Επειδή οι επαφές είναι μικροσκοπικές, ο μικροεπεξεργαστής τοποθετείται σε περίβλημα.

O μικροεπεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας – ΚΜΕ (CPU) αποτελεί την καρδιά του μικροϋπολογιστή που επεξεργάζεται τα δεδομένα και κατευθύνει τις δραστηριότητες του υπολογιστή. Τροφοδοτείται με δεδομένα από το πληκτρολόγιο ή από τη μνήμη. Πρόκειται για ένα τσιπ πυριτίου, στο οποίο έχουν χαραχτεί μικροσκοπικά κυκλώματα με φωτοχημική επεξεργασία.
Αποτελείται από αρκετές εξειδικευμένες μονάδες, οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους:
– Αριθμητική Λογική Μονάδα (ALU)
– Μονάδα ελέγχου
– Μνήμη
– Μαθηματικούς συνεπεξεργαστές
Μετά το τέλος των εργασιών, ο μικροεπεξεργαστής στέλνει τα αποτελέσματα πάλι πίσω στη μνήμη ή σε άλλη κατεύθυνση που ορίζεται από το πρόγραμμα.
Το πρώτο PC χρησιμοποιούσε το μικροεπεξεργαστή 8088 της Intel – ενώ τα επόμενα μοντέλα βασίστηκαν σε όλο και ισχυρότερους μικροεπεξεργαστές, τους 8086, 80286, 80386, 80486 και Pentium.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης