Λυχνία Ισχύος Εκπομπής 500 KW

 Λυχνία ισχύος 500 KW.
Λυχνία ισχύος 500 KW.

Τετράοδος λυχνία ισχύος για χρήση σε ραδιοφωνικό πομπό.
Ενισχύει το διαμορφωμένο σήμα και αποδίδει στην έξοδο της κεραίας του πομπού ισχύ 500 KW.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης