Ραδιόφωνο

Ραδιόφωνο
Ραδιόφωνο Kadette.

Ραδιόφωνο Kadette, από τις Η.Π.Α. (δεκαετία 1940).

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης