Αναμετάδοση προγράμματος μέσω δορυφόρου

Εκπομπή ραδιοφωνικών σημάτων
Από εδώ γίνεται η εκπομπή ραδιοφωνικών σημάτων προς τον δορυφόρο, ο οποίος με την σειρά του θα τα στείλει στον προορισμό τους.

Στην Γη υπάρχουν σταθμοί εδάφους, οι οποίοι εκπέμπουν το σήμα προς το δορυφόρο. Ο σταθμός εδάφους χρησιμοποιεί κοίλη επιφάνεια ως κεραία εκπομπής, προσανατολισμένη προς τον δορυφόρο και εκπέμπει το σήμα προς τα εκεί.
Η κεραία του δορυφορικού σταθμού στέλνει τα ραδιοφωνικά σήματα προς τον δορυφόρο. Ο δορυφόρος αντικρίζει συνεχώς την ίδια περιοχή της Γης (γεωστατικός). Η ίδια δορυφορική κεραία μπορεί να συλλέξει ασθενή σήματα που εκπέμπονται από έναν δορυφόρο και να εξασφαλίσει λήψη από μεγάλη απόσταση.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης