Μικροκύματα

Σταθμός διαβίβασης μικροκυμάτων στην Αυστραλία.
Σταθμός διαβίβασης μικροκυμάτων στην Αυστραλία.

Τα μικροκύματα μεταφέρουν πάρα πολλές πληροφορίες.
Μικρά κάτοπτρα εστιάζουν τα κύματα αυτά συγκεντρώνοντας τα σε δέσμες, με την βοήθεια των οποίων συνδέονται τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης