Το μεγάφωνο

Μεγάφωνο
Σχηματική παράσταση της λειτουργίας του μεγάφωνου.

Μεγάφωνο είναι η συσκευή που μετατρέπει ηλεκτρικές ταλαντώσεις σε ήχο.
Τα περισσότερα μεγάφωνα διαθέτουν ένα χάρτινο ή πλαστικό κώνο συνδεδεμένο με ένα κινητό πηνίο. Τα ρεύματα που διαρρέουν το πηνίο δημιουργούν μαγνητικά πεδία. Αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση μιας δύναμης που έλκει και απωθεί διαδοχικά τον κώνο καθώς αντιστρέφεται η φορά των πεδίων. Ο κώνος απωθεί και έλκει τον αέρα δημιουργώντας τα ηχητικά κύματα που φτάνουν στα αυτιά μας.
Το μεγάφωνο που συναντάται πιο συχνά είναι το μεγάφωνο χοάνης.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης