Η τριήρης

Αναμφίβολα η τριήρης υπήρξε το πιο γνωστό και πιο λαοφιλές πλοίο της ελληνικής αρχαιότητας, που κυριάρχησε στην ανατολική Μεσόγειο για περισσότερο από 1.000 χρόνια. Πρωτοναυπηγείται στην Κόρινθο (ή και στη Σάμο) ανάμεσα στο 650 - 610 π.Χ. από τον Κορίνθιο Αμεινοκλή, σύντομα όμως έγινε το έμβλημα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, και συνέβαλε στην εδραίωση της αθηναϊκής θαλασσοκρατίας. Τα πλοία αυτά συνέτριψαν στη Σαλαμίνα τους Φοίνικες και τους Πέρσες, τον Σεπτέμβριο του 480 π.Χ., και μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε "ελληνική θάλασσα".