Το βαρούλκο

Η χρήση γερανών σε μεγάλα οικοδομικά έργα της αρχαιότητος τεκμηριώνεται από ιστορικές μαρτυρίες, απεικονίσεις και υλικά ευρήματα ή τεχνικές λεπτομέρειες διαφόρων λίθων. Κύρια συστατικά ενός γερανού ήσαν ο ιστός, το πολύσπαστον ανυψώσεως και το βαρούλκο. Το βαρούλκο, αποτελούμενο από τον κύλινδρο ή άξονα και το σύστημα περιστροφής, ήταν απαραίτητο κυρίως για το χειρισμό του πολυσπάστου ανυψώσεως. Ήταν επίσης χρήσιμο και για την ανέγερση ή την καταβίβαση του ίδιου του ιστού κατά την εγκατάσταση του γερανού ή μετά την περάτωση της εργασίας του.