Η Διόπτρα

Η γεωδαιτική διόπτρα του Ήρωνος (1ος αι. μ.Χ.) είναι ένα φορητό εργαλείο που επιτρέπει ακριβείς γεωδαιτικές μετρήσεις επί της επιφάνειας της γης. Μετρά αζιμούθια, ύψη, μήκη, καθώς και γωνιακές αποστάσεις.
Αποτελείται από ένα ξύλινο τρίποδο ύψους 50 περίπου εκατοστών, πάνω στο οποίο στηρίζεται το σκόπευτρο (γωνιόμετρο) και μια βαθμονομημένη πλάκα επί της οποίας κινείται. Το όργανο περιλαμβάνει μηχανισμό ακριβείας για οριζόντια και κατακόρυφη περιστροφή του γωνιόμετρου με τη χρήση ατέρμονος κοχλία, καθώς και σκόπευτρο. Ο μηχανισμός ακριβείας είναι κατασκευασμένος από ορείχαλκο.