Μετρήσεις

Κάθε δράση προϋποθέτει μια νοητική επεξεργασία δεδομένων και ζητουμένων, έναν λογικό ειρμό σκέψης και έναν τρόπο ελέγχου της διαδικασίας και του αποτελέσματος. Βασική προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η δυνατότητα υπολογισμού (υπό την λογικήν) των μεγεθών με τρόπο εύχρηστο και ακριβή.