Σφαίρα του Αιόλου

"Πάνω από έναν θερμαινόμενο λέβητα περιστρέφεται σφαίρα σταθερά προσαρμοσμένη σε περιστρεφόμενο άξονα. "
"Λέβητος υποκαιομένου σφαιρίου προς κνώδακα κινείσθαι."
Η αιολόσφαιρα του Ήρωνος αξιοποιεί την πίεση του ατμού και την μετατρέπει σε κινητήρια περιστροφική δύναμη και αποτελεί αναμφίβολα πρόδρομο της ατμομηχανής.
Στην ανακατασκευή αυτή, για λόγους ασφάλειας και γρήγορης λειτουργίας του μηχανισμού, το νερό μέσα στο λέβητα θερμαίνεται με ηλεκτρική ενέργεια. Ο ατμός διοχετεύεται μέσα από τον σωλήνα παροχής στη σφαίρα, εκτοξεύεται μέσα από τα ακροφύσια με πίεση και προκαλεί κινητήρια ροπή. Η ανακατασκευή περιέχει αναπόφευκτα, για λόγους καλής λειτουργίας, στοιχεία έδρανα, βάνες, σύγχρονης κατασκευής.