Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

Ένας από τους σπανιότερους και πλέον σύνθετους μηχανισμούς που διασώθηκαν από την αρχαία Ελλάδα είναι ο επονομαζόμενος Υπολογιστής των Αντικυθήρων. Αποτελείται από 30 (τουλάχιστον) γρανάζια, διαφόρων μεγεθών, τα οποία έμπαιναν σε κίνηση ταυτοχρόνως από μια χειρολαβή. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ένα διαφορικό γρανάζι. Το όργανο μελέτησαν τόσο ο πυρηνικός φυσικός Χ. Καράκαλος, ο οποίος παρήγαγε ραδιοακτινογραφίες του μηχανισμού μεγάλης ευκρίνειας, όσο και ο Derek de Solla Price, που ολοκλήρωσε τη μελέτη του το 1974. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Price, πρόκειται για ένα αστρονομικό όργανο μεγάλης ακρίβειας, που προσδιορίζει τις κινήσεις του Ήλιου και της Σελήνης στο Ζωδιακό κύκλο. Κατασκευάστηκε το 80 π.Χ., πιθανότατα στη Ρόδο, από τη σχολή του Ποσειδωνίου. Η επιστημονική και ιστορική αξία αυτού του οργάνου είναι τεράστια, αφού όμοιό του δεν έχει βρεθεί πουθενά αλλού.