Τεχνικές μέθοδοι αρχαίας Γλυπτικής

G. Richter, "Archaic Greek Art", εικ.224, Oxford University Press, Νέα Υόρκη 1949
Κόρη από την Ακρόπολη των Αθηνών.

Πώς όμως κατασκευάζονταν ένα αρχαίο άγαλμα;

Περισσότερες Εικόνες

G. Richter, "Αρχαία Ελληνική Τέχνη", 84, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1974
Κόρη, πιθανώς προ του Αντήνορα, 530-525 π.Χ. Αθήνα, Μουσείο Ακρόπολης.