Ανακοίνωση σχετικά με τις προκηρύξεις θέσεων στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Αναφορικά με τις αιτήσεις υποψηφίων που προκηρύχθηκαν στο έργο «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» με κωδικούς ΑΔΑ:

1. Θέση συντονιστή έργου (Συντονιστής_6ΡΚ1ΟΞ2Ξ-Ψ73)
2. Θέση προσωπικού πληροφορικής (Πληροφορικός_ΩΓΟΕΟΞ2Ξ-ΣΘΦ)
3. Θέση λογιστηρίου (Λογιστήριο_9ΡΤΔΟΞ2Ξ-2ΑΣ)
4. Θέση επικοινωνίας (Επικοινωνία  ΨΔΦΨΟΞ2Ξ-Θ42)

Ανακοινώνεται ότι:

Α. Για τη θέση λογιστηρίου, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 7 φάκελοι υποψηφιότητας. Από τη διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει ότι  για την κάλυψη της θέσης προκρίνεται η κ. Νικολέττα Δήμκα.
Ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

Β. Για τη θέση επικοινωνίας, υποβλήθηκαν 22 έγκυρες υποψηφιότητες.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη

Γ. Για τη θέση συντονιστή, υποβλήθηκαν 12 φάκελοι υποψηφιότητας.
Από τη διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει ότι για την κάλυψη της θέσης προκρίνεται ο κ. Αναστάσιος Νταμπίζας.

Ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

Δ. Για τη θέση πληροφορικής, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 5 φάκελοι υποψηφιότητας. Από τη διαδικασία αξιολόγησης, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους ο κ. Α. Μ. και προσκλήθηκε σε συνέντευξη η κ. Α. Χ. Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες ήταν εκτός απαιτούμενων προσόντων και απορρίφθηκαν.
Κατόπιν τελικής επιλογής της ως άνω υποψήφιας, η ίδια δεν αποδέχθηκε την θέση για προσωπικούς λόγους.

Για την κάλυψη της θέσης θα δημοσιευτεί νέα προκήρυξη.