1. Ωραία τα περιγράφετε, αλλά πόσο θα μας κοστίσει;
2. Πόσα παιδιά μπορεί να φιλοξενήσει το πάρτυ; Τι ηλικίες;
3. Πως απασχολούνται οι γονείς;
4. Η τούρτα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή;
5. Πως γίνεται η κράτηση;
6. Το πρόγραμμα ισχύει μόνο για πάρτυ γενεθλίων;
7. Εμείς οι γονείς μπορούμε να συμμετέχουμε στο πάρτυ;