Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικού πετάσματος στα μηχανήματα ψύξης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικού πετάσματος στα μηχανήματα ψύξης του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας

Το ΝΟΗΣΙΣ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικού πετάσματος για την κάλυψη και ηχομόνωση περιμετρικά των εξωτερικών μηχανημάτων ψύξης του ΚΔΕΜΤ.

Δείτε περισσότερα στην αναλυτική διακήρυξη πατώντας εδώ.

Για «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» πατήστε εδώ.

Για «Αίτηση Συμμετοχής» πατήστε εδώ.