Η Φωτογραφική Μηχανή

Τομή μιας φωτογραφικής μηχανής.
Τομή μιας φωτογραφικής μηχανής.

Υπάρχουν κάμερες σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, αλλά σχεδόν όλες έχουν πέντε μέρη.
“Οι φακοί” είναι καμπύλα κομμάτια από γυαλί ή πλαστικό, που συγκεντρώνουν το φως για να σχηματιστεί η εικόνα στο φιλμ.
Το “διάφραγμα” είναι μία τρύπα που αλλάζει μέγεθος, και επιτρέπει να περνάει περισσότερο ή λιγότερο φως.
Ο φωτοφράκτης ή “κλείστρο” ελέγχει πόση ώρα το φως από το αντικείμενο πέφτει πάνω στο φιλμ.
Ο “σκοτεινός θάλαμος” είναι συνήθως μαύρος από μέσα, ώστε να σταματάει κάθε τεχνητό φως.
Τέλος το “φιλμ” είναι μια μεμβράνη καλυμμένη από ευαίσθητες στο φως χημικές ουσίες, όπου αποτυπώνεται η εικόνα.
ʼλλα απαραίτητα μέρη των μηχανών είναι το σύστημα σκόπευσης, το σύστημα κίνησης του φιλμ, το σύστημα εστίασης κ.α..

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης