Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης για Τεχνικό για τη στελέχωση της Tεχνικής Yηρεσίας του ΚΔΕΜΤ

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας Τεχνικού: Μιας θέσης για Τεχνικό για τη στελέχωση της Tεχνικής Yηρεσίας του ΚΔΕΜΤ. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18/10/2022. Για περισσότερες […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης για Χειριστή Προσομοιωτή για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας Χειριστή Προσομοιωτή: Μία θέσης για Χειριστή Προσομοιωτή για την στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14/10/2022. […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μίας θέσης για Τεχνίτη-Συντηρητή-Εκδηλώσεις για την στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις Εξυπηρέτησης Επισκέψεων: Μία θέση για Τεχνίτη-Συντηρητή-Εκδηλώσεις για την στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14/10/2022. Για περισσότερες […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη 2 θέσεων για Εξυπηρέτηση Επισκέψεων για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις Εξυπηρέτησης Επισκέψεων: Δύο θέσεις για Εξυπηρέτηση Επισκέψεων για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14/10/2022. Για […]

Κατηγορίες
Featured Posts Νέα

Το ΝΟΗΣΙΣ στην έκθεση Beyond 4.0 2022

Ψηφιακός γραμματισμός στην έκθεση Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0 2022 E-Perifereia για μια εύκολη καθημερινότητα Η χρήση ψηφιακών εφαρμογών, όπως το Gov.gr που αποτελεί μέρος του προγράμματος Ψηφιακού Γραμματισμού για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, παρουσιάζεται από το ΝΟΗΣΙΣ, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), στην […]

Κατηγορίες
Νέα

Astroparty 2022 – κλήρωση για τηλεσκόπιο

Η κλήρωση για όσους απάντησαν σωστά στον διαγωνισμό που διεξήχθη στο Astroparty 2022, με έπαθλο ένα τηλεσκόπιο, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24/10/2022, στο ΝΟΗΣΙΣ. Τυχερός της κλήρωσης αναδείχθηκε ο Βασίλειος Κυριακού. Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες και σας περιμένουμε στο επόμενο Astroparty!

Κατηγορίες
Featured Posts Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Video Games Coding – ΝΕΟ εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Για μαθητές Δ΄ Δημοτικού – B΄ Γυμνασίου Το πρόγραμμα NOESIS Space Tech by Robotixlab, είναι μία σειρά ανεξάρτητων θεματικών εργαστηρίων (Robotics in space, Electronics, Video Games Coding, 3D modelling – 3D printing) με κοινό θέμα την τεχνολογία του διαστήματος. Το κάθε θεματικό εργαστήριο ολοκληρώνεται σε 2 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών η κάθε μία. Video Games […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσεων για Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας εμψυχωτών:   Τρεις θέσεις έκτακτου προσωπικού- Εμψυχωτής εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ Μία θέση έκτακτου προσωπικού- Εμψυχωτής εκπαιδευτικών δράσεων- παρουσίαση πειραμάτων Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ   Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 4 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» και κωδικό MIS 5011051 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται […]

Κατηγορίες
Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Δωρεάν ψηφιακός γραμματισμός από το ΝΟΗΣΙΣ – σεμινάρια στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ψηφιακός γραμματισμός στην τρίτη ηλικία από το ΝΟΗΣΙΣ Δωρεάν σεμινάρια για άτομα από 65 ετών στον Δήμο Θεσσαλονίκης Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Το πρόγραμμα Ψηφιακός Γραμματισμός στην Τρίτη Ηλικία, μια συνεργασία του ΝΟΗΣΙΣ με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με εύκολο, κατανοητό και ψυχαγωγικό τρόπο εξοικειώνει τους […]