Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, σε κύκλους

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, τα προγράμματα πραγματοποιούνται είτε σε κύκλους (4 – 6 εργαστήρια έκαστος) Σάββατο και Κυριακή είτε μεμονωμένα με συγκεκριμένες θεματικές (Χριστούγεννα, Πάσχα, Καθαρή Δευτέρα), είτε σε εβδομαδιαία βάση.

  1. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε κύκλους.

Εργαστήρια STEM education & εκπαιδευτικής ρομποτικής 

Κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από 4 δίωρες συναντήσεις. Οι γενικοί στόχοι των εργαστηρίων είναι: α) η προώθηση των πειραμάτων όπου το λάθος είναι μέρος της μάθησης, β) να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις και δεξιότητες μέσα από διασκεδαστικές διαδικασίες, γ) να βελτιώσουν δεξιότητες όπως η κατασκευή μικρών ή μεγαλύτερων αντικειμένων με τα χέρια τους, δ) να αναπτύξουν τα παιδιά την ικανότητά τους για δημιουργία, ε) να είναι σε θέση να παρατηρούν την κάθε λεπτομέρεια, στ) να αναπτυχθεί η ικανότητα συνεργασίας των μελών της ομάδας, δίνοντας στα παιδιά ευκαιρίες κοινωνικοποίησης.

Το ΝΟΗΣΙΣ ακολουθώντας τη νέα προσέγγιση στη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής, έχει εντάξει εργαστήρια STEM εκπαίδευσης στο πρόγραμμά του με σκοπό τη σταδιακή γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με τις επιστήμες STEM και  την ομαλή εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική.

Η εκπαίδευση στις επιστήμες STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Με την εφαρμογή του STEM μέσω projects, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες που είναι σχετικές με την παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά διαφόρων ηλικιών (προνήπια – Στ΄ Δημοτικού).
Δείτε τι διαθέσιμες δράσεις και κρατήστε ηλεκτρονικά τη θέση σας εδώ.

*Τα Εργαστήρια STEM education & εκπαιδευτικής ρομποτικής σχεδιάζονται και υλοποιούνται από εξωτερικό συνεργάτη του ΝΟΗΣΙΣ.

Peiramatistas

Πρόκειται για εργαστήρια φυσικών επιστημών για παιδιά 6 – 8 ετών. Όπως δηλώνει και το όνομα του προγράμματος, τα παιδιά γίνονται επιστήμονες, μπαίνουν στο εργαστήριο και γνωρίζουν για πρώτη φορά τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου. Κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από αυτοτελή εργαστήρια, τα οποία αντλούν τα θέματά τους από το πεδίο των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Σε κάθε εργαστήριο, τα παιδιά εμπλέκονται σε πειράματα και κατασκευές, ακολουθώντας τη λογική του κυκλικού εργαστηρίου. Η θεματική των εργαστηρίων ανανεώνεται έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν  διάφορες ενότητες από τις ΦΕ και την Τεχνολογία. Απλές μηχανές και η Φυσική, ο Ηλεκτρισμός και ο Μαγνητισμός, η Φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος, το Φως και η Οπτική Φυσική, η Μετεωρολογία και τα φυσικά φαινόμενα, από τη Γη στη Σελήνη, το έδαφος και οι σεισμοί είναι ορισμένα μόνο από τα θέματα, με τα οποία ασχολήθηκαν οι μικροί Peiramatistas.

Τη φετινή σχολική χρονιά (2018-19) οι Peiramatistas κατασκευάζουν απλές μηχανές από τις ιδέες του Αρχιμήδη, αντιγράφουν τις πτητικές μηχανές από τα σχέδια του Ντα Βίντσι, πειραματίζονται με τον ηλεκτρομαγνητισμό εμπνεόμενοι από τις επινοήσεις του Τέσλα, μυούνται στη λογική των «έξυπνων μηχανών» και των αυτοματισμών βαδίζοντας στο δρόμο του Τιούρινγκ.

*Το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί και σε σχολικές τάξεις ως μεμονωμένο εργαστήριο, κατόπιν συνεννόησης με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των σχολείων.
**Οι Peiramatistas σχεδιάζονται και υλοποιούνται από εξωτερικό συνεργάτη του ΝΟΗΣΙΣ.

Γνωρίζω τα Drones: Ασημένια φτερά!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γνωρίζω τα Drones: Ασημένια φτερά, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα – παραγωγή του ΝΟΗΣΙΣ, το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ένα χώρο μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως το ΝΟΗΣΙΣ. Χρησιμοποιώντας ειδικά drones ως εκπαιδευτικό εργαλείο, διδάσκουμε βασικές δεξιότητες και γνώσεις στα παιδιά.

Σε επίπεδο τεχνικών γνώσεων τα παιδιά: α) μαθαίνουν έννοιες φυσικής και μηχανολογίας, που σχετίζονται με την πτητική ικανότητα των drones, β) μαθαίνουν βασικά στοιχεία για το νομικό πλαίσιο, το οποίο  διέπει τη χρήση των drones στην Ελλάδα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γ) μαθαίνουν πώς να χειρίζονται ένα drone μέσα από μια σειρά δοκιμασιών ακρίβειας, ταχύτητας και δεξιοτεχνίας, δ) συμμετέχουν σε αποστολές έρευνας από αέρα,  ε) μαθαίνουν να προγραμματίζουν, σχεδιάζοντας και εκτελώντας ένα σχέδιο πτήσης βάσει κάποιου σεναρίου.

Σε επίπεδο γενικών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα εστιάζει στις βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε μικρές ομάδες, ώστε να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα. Επίσης, ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν το προσωπικό στοιχείο του κάθε μέλους της ομάδας, επινοώντας μια λύση διαφορετική από αυτές των άλλων ομάδων.

Απευθύνεται σε μαθητές Δ’ Δημοτικού – Α’ Γυμνασίου.
*Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον μηχανολόγο – μηχανικό Χρήστο Λιάμπα,  εκπαιδευτή drones, mechatronics και robotics.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης