Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάπτυξη εφαρμογής για tablets

Το ΝΟΗΣΙΣ καλεί τους ενδιαφερόμενους ελ. επαγγελματίες ή εταιρίες για την υποβολή προσφορών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής που θα εκτελείται σε συσκευές Android tablets. Η ανάπτυξη της εφαρμογής σχετίζεται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  “Αποίκηση στον Πλανήτη Άρη” που σχεδιάζει το ΝΟΗΣΙΣ τη χρονιά 2020-2021 για παιδιά Γυμνασίου και θα είναι δίγλωσση (Ελληνικά – Αγγλικά).

Για βόηθεια των υποψηφίων στην κατανόηση των απαιτήσεων της εφαρμογής και την κατάθεση των προσφορών τους, η ανάλυση του περιεχομένου βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο PDF.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν τις τεχνικές και οικονομικές τους προσφορές έως  την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με email στο matsos (at) noesis.edu.gr

Η Τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή (τουλάχιστον 1 σελ. Α4) για τον τρόπο ανάπτυξης της εφαρμογής (τεχνολογία, περιβάλλον ανάπτυξης, πλεονεκτήματα) όπως επίσης και να περιλαμβάνει δείγματα από ανάπτυξη λογισμικού, που έχουν εκτελέσει σε προηγούμενα έργα.

Η υλοποίηση της εφαρμογής θα ξεκινήσει άμεσα και πρέπει να ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.  Η εφαρμογή θα πρέπει να εγκατασταθεί από τον ανάδοχο στα 5 tablets Huawei BAH2-W19 που διαθέτει το NOESIS. Στον ανάδοχο θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή όλα τα κείμενα που απαιτούνται στην εφαρμογή και στις δύο γλώσσες, όπως επίσης και οι φωτογραφίες ή γραφικά που απαιτούνται για τις επεξηγήσεις.

Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΝΟΗΣΙΣ στη χρήση της εφαρμογής και θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος συντήρησης και μικροαλλαγών / διορθώσεων για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εφαρμογής.

Για πληροφορίες και απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Β. Μάτσο στο 2310-483036 (10-4μμ) καθημερινά  ή με email στο matsos (at) noesis.edu.gr