Γέφυρες

Γέφυρες
Γέφυρες… Τοξωτές,κρεμαστές, καλωδιωτές… Ο Dr Noesis εξηγεί των τρόπο που λειτουργούν και την τεχνολογία κατασκευής τους.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης