Σεισμοί

Σεισμοί
Οι σεισμοί μας κάνουν να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όπως είπε η Ζωή. Αυτό, όμως, που μπορούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε πώς θα προστατευόμαστε όταν γίνεται ένας σεισμός.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης