Η επιστήμη στην Κουζίνα σας! Science show.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκτελούνται από εκπαιδευμένους εμψυχωτές απλά, αλλά εντυπωσιακά πειράματα με υλικά όπως ξύδι, λάδι, αυγά, νερό, πατάτες κ.α. Τα πειράματα παρουσιάζονται με διασκεδαστικό τρόπο και οι επιστημονικές τους εξηγήσεις δίνονται απλά, ώστε να είναι εύληπτες χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τους μαθητές για να τις κατανοήσουν.

Σας άρεσε η επίδειξη; Αν έχετε μικρά παιδιά, παίξτε μαζί τους τα online games που φτιάξαμε για σας.

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης