Επίσκεψη Μουσείο Τεχνολογίας

Επιστήμη με Σχέδιο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις πρώτες επισκέψεις μαθητών στο Μουσείο Τεχνολογίας. Τα παιδιά καλούνται σε ένα ταξίδι στον χρόνο και στον χώρο με αφορμή 5 ή 6 αντικείμενα του Μουσείου. Μέσα από τη συζήτηση ανασύρουν εικόνες από τις εμπειρίες τους, τα παιχνίδια τους ή τα αγαπημένα τους κινούμενα σχέδια και τις συνδυάζουν με τα επιλεγμένα αντικείμενα του Μουσείου. Τα αντικείμενα ζωντανεύουν στη φαντασία τους και αποκαλύπτουν τη λειτουργία τους, τις χρήσεις τους αλλά και την εξέλιξή τους στο πέρασμα του χρόνου. Στη συνέχεια, καλούνται να κατασκευάσουν ένα «αντικείμενο – παιχνίδι» αναμνηστικό της επίσκεψής τους.

Από 4 ετών μέχρι και Β’ Δημοτικού.

Διάρκεια: 60΄.