Μουσείο Τεχνολογίας

Ξενάγηση στο Μουσείο Τεχνολογίας


Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία

Παρουσιάζονται δείγματα τεχνολογικών επιτευγμάτων της αρχαίας Ελλάδας. Τα εκθέματα αφορούν σε τομείς της καθημερινής ζωής, των κατασκευών, της μηχανολογίας και άλλων, αναδεικνύοντας παράλληλα και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίσθηκαν.

Τεχνολογία Μεταφορών

Οχήματα ιστορικού, συλλεκτικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, από τη δεκαετία του ’20 μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, μεταφέρουν νοερά τους επισκέπτες σε άλλες εποχές, αναδεικνύοντας με μοναδικό τρόπο την εξέλιξη της τεχνολογίας και του σχεδιασμού των αυτοκινήτων.

Τεχνοπάρκο

Τα διαδραστικά και συμμετοχικά εκθέματα στο Τεχνοπάρκο ενθαρρύνουν την ενασχόληση με την τεχνολογία, εισάγουν σταδιακά τον επισκέπτη στη λογική και στις μεθόδους της επιστημονικής σκέψης και κάνουν την κατανόηση βασικών επιστημονικών νόμων και θεμάτων, κυριολεκτικά, παιχνίδι.

Ξενάγηση στο χώρο από Γ΄ Δημοτικού.

Διάρκεια επίσκεψης στο Μουσείο: 60΄.

 

Μια διαφορετική επίσκεψη!

Επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια διαφορετική επίσκεψη στο Μουσείο Τεχνολογίας;

Συμμετέχετε σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα, project, ευρωπαϊκό έργο ή έχετε σχεδιάσει να κάνετε κάτι διαφορετικό με την ομάδα σας στο Μουσείο;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις προϋποθέσεις μιας διαφορετικής επίσκεψης!