Η επιστήμη στην Κουζίνα σας! Science show

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκτελούνται από εκπαιδευμένους εμψυχωτές απλά, αλλά εντυπωσιακά πειράματα με υλικά όπως ξύδι, λάδι, αυγά, νερό, πατάτες κ.α. Τα πειράματα παρουσιάζονται με διασκεδαστικό τρόπο και οι επιστημονικές τους εξηγήσεις δίνονται απλά, ώστε να είναι εύληπτες χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τους μαθητές για να τις κατανοήσουν.