Το ΝΟΗΣΙΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων

Το ΝΟΗΣΙΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων CIMUSET – ICOM (International Committee for Museums and Collections of Science and Technology)

Το ΝΟΗΣΙΣ αποτελεί το μοναδικό τεχνολογικό κέντρο και μουσείο της Ελλάδας που εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της μεγαλύτερης διεθνούς  Ένωσης Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων CIMUSET – ICOM (International Committee for Museums and Collections of Science and Technology) τετραπλάσια σε αριθμό μελών σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό συλλογικό φορέα ECSITE.

Η εκλογή αυτή είναι ενδεικτικό της προσπάθειας για διεθνείς συνεργασίες και διακρίσεις που καταβάλλει το Ίδρυμα τα τελευταία χρόνια, με εξωστρέφεια και αξιοπιστία, γεγονός που ενδυναμώνει το κύρος, τη διεθνή προβολή του και την επάξια εκπροσώπηση της χώρας στο αντικείμενο της καινοτομίας, της έρευνας και της άτυπης εκπαίδευσης (Ιούλιος 2019).