Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετέχει σε πλήθος δικτύων ερευνητικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Αν προέρχεστε από φορέα με κοινά ενδιαφέροντα με τον δικό μας, μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω το προφίλ και τις δραστηριότητες του φορέα μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να συνεργαστούμε.

Στο μενού της σελίδας αυτής, μπορείτε ακόμη να δείτε μερικά από τα προγράμματα που συμμετέχει ή συμμετείχε το ΝΟΗΣΙΣ στο παρελθόν.

Σχετικά με εμάς
Πρακτικές Πληροφορίες