Νέα διεθνής διάκριση στο ΝΟΗΣΙΣ για το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων

Το ΝΟΗΣΙΣ έλαβε νέα διεθνή τιμητική διάκριση για το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων στο πλαίσιο της σύνδεσης της επιστήμης και της τεχνολογίας με την κοινωνία στις σύνθετες και κρίσιμες συνθήκες που αυτή σήμερα αντιμετωπίζει.

Το βραβείο “Roy L. Shafer Leading Edge Award” απονέμεται στο ΝΟΗΣΙΣ από το μεγαλύτερο και σημαντικότερο διεθνή οργανισμό τεχνολογικών κέντρων ASTC (Association of Science-Technology Centers), που εδρεύει στην Washington των Ηνωμένων Πολιτειών και συμπεριλαμβάνει ως μέλη του τα μεγαλύτερα τεχνολογικά κέντρα και μουσεία του κόσμου. Ο ASTC και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων (ECSITE – The European Network of Science Centers and Museums), ο  αντίστοιχος ευρωπαϊκός οργανισμός, από τον οποίο επίσης βραβεύτηκε πρόσφατα το ΝΟΗΣΙΣ, αποτελούν ηγέτες του διεθνούς δικτύου επιστημονικών κέντρων και καθρέπτη των σύγχρονων τάσεων στην εκπαίδευση, την τεχνολογία, τον πολιτισμό.

Το βραβείο δίνεται κάθε χρόνο σε δύο οργανισμούς, μεγάλο και μικρό ανάλογα με το οικονομικό τους μέγεθος και άλλα τεχνικά δεδομένα, που παρέχουν εξαιρετικό έργο σε δύσκολες και σύνθετες συνθήκες και συμβάλουν στη διαμόρφωση κουλτούρας και συνείδησης σε κοινωνικά, πολιτιστικά και τεχνολογικά ζητήματα.

Η σημαντική αυτή διάκριση στον χώρο που το ΝΟΗΣΙΣ δραστηριοποιείται, επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση του φορέα για το έργο που προσφέρει στη χώρα και την κοινωνία.

Η νέα αυτή αναγνώριση ενδυναμώνει την παρουσία του ΝΟΗΣΙΣ διεθνώς και το καθιστά αξιόλογο εταίρο σε διεθνή δίκτυα και συνεργασίες.

Πρόσθετα, ενισχύεται η δέσμευση του φορέα για περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο, με νέες ιδέες, δράσεις και επενδύσεις (Οκτώβριος 2017).