Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1978 ως Σωματείο και αποτέλεσε έναν πολιτιστικό και επιμορφωτικό φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στόχο είχε την γνωριμία του κοινού με τις θετικές επιστήμες και την κατανόηση της εξέλιξης της τεχνολογίας.

 

Από την ίδρυσή του μέχρι το 1988 φιλοξενήθηκε σε εγκαταστάσεις που παραχώρησε μέλος του. Το 1989 μεταφέρθηκε σε κτίριο 2.000 τ.μ. που ευγενικά διέθεσε η ΕΤΒΑ, στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, όπου και λειτούργησε μέχρι το 2004. Στη συνέχεια προχώρησε στη σύσταση του Ιδρύματος «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ», μεταφέροντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό και τις δραστηριότητες του Σωματείου σε νέες εγκαταστάσεις, στη Θέρμη.

Το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχει πλέον μετονομασθεί σε «Ελληνικό Μουσείο Τεχνολογίας – πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης»

Για την ιστορία του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και περισσότερες πληροφορίες για το έργο του πατήστε https://emt.edu.gr/.